Реставрация на стари къщи

Трябва да внимавате с думата реставрация.

Сложена като съчетание реставрация на стари къщи, това може да означава, че строителната фирма ще върне къщата в първоначалния ѝ вид. Нека обаче сега погледнем по-общо към темата.

Има най-различни стари къщи. Някои са стари в смисъла, че са архитектура представляваща недвижима културна ценност. Те се намират в стари квартали на големите градове, или в села запазили малко от своя автентичен възрожденски вид; или къщи на известни възрожденски родове, които са достойни да се превърнат в къща музей. Такива къщи се реставрират по много строги правила съответно закона и се търси краен резултат запазващ максимално автентичния външен вид. Тоест цялата реставрация се прави по план с участието на експерти. 

Къщите, които са стави, в смисъла, че са жилищни сгради строени преди даден период от време, но не са културни паметници, също се ремонтират и реставрират, с цел да се пригодят за живеене. Думата реставрация много повече отива на това, което споменахме като първи вариант – възрожденски къщи, стари къщи с архитектура от определен стил, който представлява ценност само по себе си. Не че не е възможно да се ползва думата реставрация и за жилищни сгради тип старо строителство, но по-добре в случая е да се ползва думата ремонт или реновиране. 

Реставрацията има за цел да възпроизведе максимално автентичния вид на дадена къща.

Това е дейност, която трябва да се върши от опитни майстори под опеката на експерти в дадена исторически период, които имат и образование в сектора архитектура и строителство. С тяхна помощ, ще се постигне това, което се изисква в закона (когато става въпрос за къща културна ценност) или се търси просто привеждане на старата архитектура, така че да е годна и за живеене, не само за експониране.

Това, което винаги вълнува хората заели се с реставрация на стари къщи е цената. Дори когато се прави реставрация на стара къща по смисъла на закона за културните ценности, тя е за сметка на собственика. Държавата просто осигурява статута и изисква от собствениците сами да се грижат и поддържат старата сграда. Така че въпросът за разходната част винаги е на дневен ред за собствениците на имота.

Има много фактори и множество вариации, които допринасят за крайната цена, включително: размер на всяка стая; основните елементи за ремонт, разходи за материали, преустройствените процеси в тяхната специфика. Като цяло, оценката на разходите за това как да се реставрира стара къща е трудна задача. Уредите, шкафовете и всякакви структурни намеси в интериора, оглавяват списъка с разходи, а трудът е следващото перо в бюджета.  Отново, има голяма разлика за реставрацията на къща за музейна експозиция и за пригаждане за живеене. В първата ще трябва да се инсталират поддържащи системи, а във втората функционални такива, които да обслужват живота. 

При реставрация на недвижима културна ценност, стара възрожденска къща например, ако тя се прави за музей.

В нея ще трябва да се запази автентичен както външният вид, така и интериорът. Вторият е важен да се покаже какъв е бил живота на предишното поколение живяло в своето време. Когато обаче съвременно семейство закупи такава къща то стремежът тогава е да се запази автентичната фасада, но вътре може да се инсталират уреди и обзавеждане, които са съвременни и ще улеснят живота в старата къща.

Facebook Коментари

За да подобрим потребителско Ви преживяване, този блог използва сладки "бисквитки"
Приемам